L A T A R N I A   M O R S K A  -  K O O B R Z E G

安iat這 latarni morskich jak zwiastun dobrej nadziei ,albatros, jest dla 瞠glarzy 鈍iadectwem blisko軼i brzegu i bezpiecznego, zacisznego postoju przed dalsz w璠r闚k po morzach i oceanach.

czytaj wi璚ej o historii


Latarnia Morska w Ko這brzegu - taras widokowy
Czynne od 10:00 ... do zachodu s這鎍a

Normalny 15 z | Ulgowy 10 z


LATARNIA MORSKA
W KOΜBRZEG
THE LIGHTHOUSE
IN KOΜBRZEG
LEUCHTTURM
IN KOLBERG

Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
(lipiec - sierpie do zachodu s這鎍a)

Ceny bilet闚:

 • normalny - 15 z
 • ulgowy - 10 z

Do nabycia bilet闚 ulgowych uprawnieni s:

 • dzieci i m這dzie szkolna do 18 roku 篡cia
 • emeryci 65+

Osoby upowa積ione do ulgi proszone s o okazanie dokumentu uprawniaj帷ego bez wezwania.

Wst瘼 wolny przys逝guje

 • dzieciom do lat 4
 • opiekunowie grup -1 opiekun / 20 dzieci
 • posiadaczom Odznaki Honorowej "Zas逝穎ny Pracownik Morza"

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJ。YCH

 • Przed wej軼iem do latarni morskiej nale篡 wykupi bilet wst瘼u u pracownika obs逝guj帷ego ruch turystyczny
 • Zwiedzaj帷y winni stosowa si do zalece pracownika obs逝guj帷ego ruch turystyczny w zakresie obowi您ku przestrzegania zasad bezpiecze雟twa w czasie zwiedzania latarni morskiej oraz innych wskaza porz康kowych.
 • Zabrania si w obr瑿ie latarni morskiej
  • 鄉iecenia oraz wyrzucania przez okna kamieni, butelek, itp.,
  • palenia tytoniu -wprowadzania ps闚
  • wnoszenia i spo篡wania alkoholu, lod闚, popcornu
  • wykonywania napis闚 i rysunk闚 na 軼ianach i innych elementach konstrukcji latarni
  • zak堯cania ha豉sem spokoju zwiedzania latarni

 

Opening hours: 10 am - 5 pm
(July - August to sunset)

Ticket prices:

 • normal - 15 PLN
 • discounted - 10 PLN

The following are eligible to purchase discounted tickets:

 • children, school children up to 18 years age
 • retirees 65+

Persons authorized to receive the discount are required to show an entitling document without request.

Admission is free of charge for:

 • children up to 4 years of age
 • guardians of groups -1 guardian /20 children

REGULATIONS FOR VISITORS

 •  Before entering the lighthouse, you have to purchase an entrance ticket from a lighthouse employee
 • The visitors shall comply with the requirements enforced by the lighthouse employee and respect the obligation to observe the safety regulations when visiting the lighthouse, and other indications of order.
 • The following things are forbidden within the lighthouse:
  • littering and throwing stones or bottles through the lighthouse windows, etc.,
  • smoking
  • entering with dogs
  • bringing in and consuming alcohol, ice creams, popcorn, etc.
  • making inscriptions and drawings on the wallls and other parts of the lighthouse
  •  disturbing the peaceful sightseeing of the others

猈fnungszeeiten: 10:00 - 17:00
(Juli - August bis Sonnenuntergang)

Ticketpreise:

 • normal - 15 PLN
 • erm魠igt - 10 PLN

Fr den Kauf eines Erm魠igungstickets sind berechtigt:

 • Kinder, Schulkinder bis 18 Yahre alt.
 • rentner 65+

Personen, die zur Erm魠igung berechtigt sind werden gebeten, das dazugeh顤ige Dokument ohne Aufforderung vorzuzeigen.

Freier Eintritt gew鄣rt fr:

 • Kinder bis 4 Jahre
 •  Betreuer von Gruppen -1 Betreuer / 20 Kinder

VORSCHRIFTEN F鄄 BESUCHER

 • Vor dem betritt des Leuchtturms, muss ein Ticket bei einen derTourismusmitarbeiter gekauft werden.
 • Die Besucher sind dazu verpflichtet sich an die Anweisungen er Mitarbeiter zu halten, da sich hier unter anderem um Sicherheitsma羧ahmen handelt.
 • Es ist im Leuchtturm verboten: -Verschmutzung und das auswerfen von Steinen und Flaschen usw.durch die Fenster
  • rauchen
  • Hunde
  • das mitbringen und verzehren von Alkohol, Eis und Popcorn
  • das beschriften und beschmieren von W鄚den und anderen Strukturelemente Elementen des Leuchtturms
  • st顤ende Ger酳sche welche die anderen Besucher des Leuchtturms bel酲tigen und daran hindern weiter den Leuchtturm in Ruhe zu erkunden.

 

Wykonanie serwisu www Firma Us逝gowa WebDesign Q Tomasz Kolasa
Fotografie | Grafiki Robert Gauer | Arkadiusz W璕這wski | Marek i Pawe Ku幡iewicz
Teksty Marek Ku幡iewicz na podstawie publikacji
"Kronika Ko這brzegu" - Hieronim Kroczy雟ki
"Latarnie morskie polskiego wybrze瘸" - Marian Czerner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


78-100 Ko這brzeg | ul. Morska 1
mobile 502 058 767 | 502 058 870
www.latarnia.kolobrzeg.pl | m.kuzniewicz@op.pl | LOKALIZACJA